Галин Попов

Главен управляващ съдружник

Емилиян Арнаудов

Управляващ съдружник

Елисавета Йотова

Партньор - Заместник ръководител Направление “Публично право и проекти”

Елеонора Сергиева

Партньор - Ръководител Направление “Публично право и проекти

Сибина Ефтенова

Партньор - Ръководител Направление "Търговско право и регулации"

Свилена Димитрова

Партньор - Експерт Публично право и проекти

Христо Копаранов

Партньор - Ръководител практика Защита на конкуренцията, съответствие и регулации

Десислава Цветкова

Партньор - Ръководител Направление “Събиране на вземания”

Божко Порязов

Старши асоцииран партньор – Ръководител практика Недвижими имоти и инвестиции

Габриела Динолова

Асоцииран партньор - Събиране на вземания

Диляна Станева

Асоцииран партньор - Публично право и проекти

Димитър Николов

Асоцииран партньор - Недвижими имоти и регулации

Митко Тодоров

Асоцииран партньор - Събиране на вземания

Сирма Томова

Асоцииран партньор - Търговско право и спорове

Иван Володиев

Асоцииран Партньор – Нормативно съответствие и регулации

Кристиян Иванов

Асоцииран партньор - Събиране на вземания

Пепи Кузева

Младши асоцииран партньор - Технологии и индустриална собственост

Гергана Младенова

Младши асоцииран партньор - Инвестиции и Регулации

Ивелина Терзийска

Младши асоцииран партньор - Трудово право и инвестиции

Кирил Цанков

Старши правен консултант - Ръководител Направление “Администрация и анализи”

Цветелина Холиянова

Младши асоцииран партньор - Търговско право и интелектуална собственост

Александър Аршинков

Младши асоцииран партньор - Търговско право и регулации

Самуил Димитров

Правен консултант – Събиране на вземания

Кристиан Милев

Правен консултант – Търговско право и регулации

Йордана Илиева

Младши правен консултант – Публично право и проекти

Неда Крумова

Младши правен консултант – Търговско право и регулации

Билян Ценов

Младши правен консултант – Търговско право и регулации

ИВА МЕЧЕНСКА

Адвокатски сътрудник – Събиране на вземания

Марина Николова

Адвокатски сътрудник – Събиране на вземания

Симеон Христов

Мениджър администрация и отношения с външни доставчици

Пламен Павлов

Мениджър трудови въпроси и работна среда

Борислав Сергиев

Специалист автопарк и техническа поддръжка

Мариела Иванова

Технически сътрудник