Сибина Ефтенова

Партньор - Ръководител Направление "Търговско право и регулации"

Ръководи екип от млади специалисти, работещи в сферата на корпоративното право, търговските сделки, трудовото право и трудовата миграция, защитата на лични данни, регулациите в сферата на строителството, околната среда и др. Има дългогодишен опит в комплексното правно обслужване на бизнес клиенти и инвестиционни проекти.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, Специализация „Правораздаване”, 2005

Езикова гимназия Пловдив, 2000.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2007 г.

Член на Управителния съвет на Сдружение „Селище зелено училище“ (2007-2013) и на Сдружение „Общност за демократично образование“ (2015-2017).

 

Участия в проекти на кантората

Работи в сферата на търговското право и регулациите от 2004 г. Консултирала е реализацията на множество инвестиции в компании и активи, както и стартирането, структурирането или реорганизацията на различни предприятия.  Координира комплексното правно обслужване на бизнес организации в различни икономически сектори.

Представлява клиенти по съдебни дела в областта на търговското право, строителството и териториалното устройство, транспорта, включително в спорове с международен елемент.

Участвала е в в сравнителноправни анализи и  проекти за подобряване на правната рамка в публичната сфера, вкл. за  насърчаване на инвестициите, модернизиране на образованието, подобряване на административното обслужване в  сферата на строителството и териториалното устройство.

Препоръчан адвокат от Legal 500 EMEA.

 

Езици

Английски и немски език