Радина Тачева

Правен консултант – Търговско право и регулации

Търговско право и регулации

Образование и допълнителни квалификации

Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, специалност „Право“ , от 2019 – към момента

Курс „ Разследване и процес на международните престъпления“ –  Лайденски университет, Нидерландия

Diploma d’istruzione media superiore – Ambasciata d’Italia Sofia

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – природоматематически профил

 

Професионален опит

Стажант в Софийски районен съд – наказателно и гражданско отделение

 

Участие в проекти на кантората

Спомага работата на екипа при сключване на договори, регистрация на дружества, пренос на документи и други дейности от общо значение

 

Езици

Италиански език, Английски език