Новият закон за марките и географските означения дава повече сигурност за бизнеса

Емилиян Арнаудов и Станислав Николов за правната рамка на сигурността в дигиталния свят

„Попов, Арнаудов и партньори” получи номинация в категорията Успешен български ИКТ проект в полза на българската икономика

Базираното във Великобритания месечно списание Acquisition International Magazine обяви победителите в наградите си за 2019 г.

PARA – Professional Association of Robotics and Automation публикува доклад за успехите на България в роботиката и автоматизацията, за 2019 г.

За повече прозрачност и информираност на акционерите в публичните дружества

Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари?

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ представи пред медиите актуални правни теми за предстоящата 2020 г.

ICLG to: Merger Control 2020 публикува анализ на уредбата на контрола върху концентрациите в България, разработен от Христо Копаранов и Емилиян Арнаудов