Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути

КЗК трябва да се фокусира върху бързото и сигурно преустановяване на нарушения

КРЪГЛА МАСА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НОВИТЕ СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЯХНОТО НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ

Законът за защита на търговската тайна не противоречи на този за конкуренцията

Организацията на обслужването – основен проблем за администрацията у нас

Интелектуалната собственост в дигиталния свят. Какви правни проблеми могат да създават технологиите?

Интелектуалната собственост в дигиталния свят

Как изглежда бъдещето на търговските договори?

Адв. Христо Копаранов: За защита на търговската тайна е важно предприемането на конкретни мерки, в това число прецизна договорна рамка