Христо Копаранов пред „България Он Ер“: И за доставчиците на услуги и за техните потребители е по-добро доброволното уреждане на непогасени задължения

От днес Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ е член на PARA – Professional Association of Robotics and Automation

Промените в данъчните закони – с влияние най-вече върху задължението за ДДС регистрация

Промените в ДОПК: Въвеждане на правила за документация при трансферно ценообразуване и ред за разрешаване на спорове между държавите членки при прилагане на СИДДО и други международни договори със сходен характер

Христо Копаранов пред Дневник: Европейските мерки срещу киберпрестъпленията се отнасят само за външни за съюза атаки

Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути

КЗК трябва да се фокусира върху бързото и сигурно преустановяване на нарушения

КРЪГЛА МАСА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НОВИТЕ СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЯХНОТО НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ

Законът за защита на търговската тайна не противоречи на този за конкуренцията