Усъвършенстване на института на съдебните заседатели

Конституционният съд обяви за противоконституционна забраната за строителство при неприложена регулация

Адвокат Иван Володиев пред Капитал: “Работодателите са изправени пред сериозни предизвикателства за осъществяване на нормалната си дейност, в контекста на новите изисквания за снабдяване със зелен сертификат от служителите

Правото на администраторите да изискват от информация за здравословен COVID статус, в контекста на българското и европейското законодателство

Адвокат Десислава Цветкова ще проведе онлайн семинар за абсолютната давност по ЗЗД на16.10.2021 г., съвместно със Сдружение „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ и ИСК при УНСС

Христо Копаранов пред БНТ: Законът лишава семействата без брак от много права

Галин Попов пред Капитал за графика на работа на Народното събрание

Фонд ще финансира малки и средни предприятия за заявяване на търговски марки и дизайни

Попов, Арнаудов и Партньори спечели наградата за кантора на годината за Източна Европа на IFLR „Жените в бизнес правото”