Христо Копаранов пред „Капитал“ за предстоящите правомощия на КЗК да претърсва лични домове

„Попов, Арнаудов и партньори“ представи актуални правни проблеми, пред които е изправен бизнесът в края на пандемичната 2020 година

Христо Копаранов: След очаквани изменения на закона, КЗК ще може да проверява лични жилища и автомобили

Христо Копаранов пред България On Air за наказателната процедура на ЕК относно регулираното предлагане на храни.

Новата европейска нагласа относно трансфера на лични данни към САЩ във връзка с обезсилването на „Щита за поверителност“ на личните данни между ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield)

Забраната за нелоялна конкуренция

Забравени теми в дебата за нова конституция

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Всички небитови потребители ще закупуват електроенергия на свободния пазар, считано от 01.10.2020 г.