Адв. Христо Копаранов пред Bloomberg TV относно мерките срещу изпиране на пари

Нелоялна конкуренция, свързана с конфиденциална информация, в светлината на проект на Закон за защита на търговската тайна

Задава се революция в отношенията между администрация и граждани

До 1200 евро обезщетение за всеки пътник при закъснял/отменен полет или проблем с багажа

„Белите петна“, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

„Белите петна“, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Производство по стабилизация – втори шанс за предприятията с финансови затруднения – нови правила в сила от 01.07.2017 г.

Производство по стабилизация – втори шанс за предприятията с финансови затруднения

Промените в сферата на несъстоятелността – към едно по-ефективно и сигурно производство