Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ с първи служител-робот

Попов, Арнаудов и партньори на конференцията AI & I

Готови ли са българските публични компании да въведат новите изисквания на ЗППЦК?

ICLG to: Cartels & Leniency 2020 публикува анализ на правото за борба с картелите и освобождаване от санкции за България, разработен от Христо Копаранов и Емилиян Арнаудов

Новата директива за авторското право в цифровия пазар налага промени и в България

Съвременните предизвикателства при упражняване на адвокатска професия

адв. Христо Копаранов пред Блумберг: Забрана на концентрации следва да се прави само в краен случай.

Кой ще бъде автор на създаденото от AI?

Христо Копаранов пред „България Он Ер“: И за доставчиците на услуги и за техните потребители е по-добро доброволното уреждане на непогасени задължения