За повече прозрачност и информираност на акционерите в публичните дружества

Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари?

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ представи пред медиите актуални правни теми за предстоящата 2020 г.

ICLG to: Merger Control 2020 публикува анализ на уредбата на контрола върху концентрациите в България, разработен от Христо Копаранов и Емилиян Арнаудов

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ с първи служител-робот

Попов, Арнаудов и партньори на конференцията AI & I

Готови ли са българските публични компании да въведат новите изисквания на ЗППЦК?

ICLG to: Cartels & Leniency 2020 публикува анализ на правото за борба с картелите и освобождаване от санкции за България, разработен от Христо Копаранов и Емилиян Арнаудов

Новата директива за авторското право в цифровия пазар налага промени и в България