Информационен пакет с обобщение на актуалните правни въпроси в условията на извънредно положение

Божко Порязов се присъединява към екипа на Попов, Арнаудов и Партньори като ръководител практика „Недвижими имоти и Инвестиции“

Какво предвижда постановлението на МС за „мярка 60:40“?

ДАНЪЧНИ ОТСРОЧКИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

Задължени ли са банките и финансовите институции да поддържат допълнителни провизии за необслужвани кредити в условията на извънредно положение?

Обществени поръчки в условията на извънредно положение

Извънредното положение и правните последици върху трудовите правоотношения

ЦЕНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19