Актуална информация за забрани/ограничения по повод извънредната епидемична обстановка

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Адв. Христо Копаранов с коментар пред Блумберг България относно измененията в Закона за здравеопазването и извънредното положение

Цените на парното, тока и водата в извънредното положение

БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: МЯРКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19 И ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ЛИЦА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛАГАТ ТРУД

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Актуална информация за забрани/ограничения по повод извънредното положение

Актуална информация за сроковете по обществени поръчки в условията на извънредно положение

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ – КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕС И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ