Адвокат Десислава Цветкова взе участие във форума за професионална ориентация „Седмица на юриста“ в УНСС

Влезе в сила Регламент за цифровите пазари

Становище на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ по предложения от служебното правителство проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

Обнародвани са изменения в Наредба № 7 за съдебните заседатели, предложени от АДПАП

Попов, Арнаудов и Партньори консултира Сирма Груп Холдинг при продажбата на мажоритарен пакет акции в Сирма Ей Ай (Онтотекст)

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА

Инвестиции в производството

Електронизация на заповедното производство

Попов, Арнаудов и Партньори с отличие от Media Law International (MLI)