От днес Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ е член на PARA – Professional Association of Robotics and Automation

Промените в данъчните закони – с влияние най-вече върху задължението за ДДС регистрация

Христо Копаранов пред Дневник: Европейските мерки срещу киберпрестъпленията се отнасят само за външни за съюза атаки

Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути

КЗК трябва да се фокусира върху бързото и сигурно преустановяване на нарушения

КРЪГЛА МАСА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НОВИТЕ СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЯХНОТО НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ

Законът за защита на търговската тайна не противоречи на този за конкуренцията

Организацията на обслужването – основен проблем за администрацията у нас

Интелектуалната собственост в дигиталния свят. Какви правни проблеми могат да създават технологиите?