Христо Копаранов пред Bloomberg Bulgaria за измененията в Закона за защита на конкуренцията.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори” беше прието за член на Конфиндустрия България

НОВИ ПО-СТРОГИ МЕРКИ ОТ 27.11.2020 Г.

Христо Копаранов пред „Капитал“ за предстоящите правомощия на КЗК да претърсва лични домове

„Попов, Арнаудов и партньори“ представи актуални правни проблеми, пред които е изправен бизнесът в края на пандемичната 2020 година

Христо Копаранов: След очаквани изменения на закона, КЗК ще може да проверява лични жилища и автомобили

Христо Копаранов пред България On Air за наказателната процедура на ЕК относно регулираното предлагане на храни.

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Всички небитови потребители ще закупуват електроенергия на свободния пазар, считано от 01.10.2020 г.