Проведе се награждаването за „Инвеститор на годината”, организирано със съдействието на Попов и Партньори

Господин Йовчев се присъединява към управленския екип на „Попов и Партньори”

Според български и италиански специалисти електронното правосъдие е най-прекият път за ускоряване на съдебните производства

Попов и Партньори: Подготвяните промени в ЗЗК се нуждаят от допълнително прецизиране, за да осигурят в максимална степен защита на засегнатите от нарушенията

Попов и Партньори подчерта необходимостта от уредба на сурогатното майчинство в хода на общественото обсъждане на промените в Семейния кодекс

„Попов и Партньори” участва в уебинар на тема: „България: възможности за данъчно планиране в сътрудничество с IT бизнеса в Украйна”

Попов и Партньори беше приета за член на Австрийския бизнес кръг

Най-важното, което трябва да се знае за стартирането на бизнес в България – в кратък наръчник на Попов и Партньори

Попов и партньори проведе семинар на тема „Спецификите в новата правна уредба в областта на обществените поръчки”