Сливания, придобивания, структуриране на бизнес

Извършваме пълен набор консултантски услуги при придобиване, продажба на бизнес или структуриране на бизнес

Недвижими имоти и строителство. Земеделие и околна среда

Екипът ни е редпочитан консултант в областта на недвижимите имоти и в сферата на околната среда

Трудово право и трудова миграция

В сферата на трудовото право и трудовата миграция кантората предоставя широк спектър услуги

Интелектуална собственост

Имаме дългогодишен и всеобхватен опит в различни аспекти на авторското право и сродните му права, както и в индустриалната собственост

Защита на конкуренцията

Дейността на кантората относно правото на защита на конкуренцията включва предоставяне на широка гама услуги

Защита на личните данни

Кантората разполага със специализиран екип от юристи с висока експертиза и разнообразен опит в сферата

Защита на потребителите и регулация на рекламата

Екипът ни консултира и представлява търговци и потребители при различни казуси

Регулирани пазари

Натрупал богат опит в сферата на регулираните пазари, екипът ни предоставя комплексни услуги

Съдебни и арбитражни дела

Процесуално представителство по дела във всички сфери на гражданското, търговското и административното право

Извънсъдебно събиране на вземания

Разполагаме със свой собствен кол център, с богат опит в събирането на различни по вид, основание, просрочие и размер вземания

Съдебно събиране на вземания

Екипът ни редставлява процесуално своите клиенти, като образува и води всички предвидени в закона съдебни производства

Несъстоятелност и стабилизация

Екипът ни предоставя правно съдействие на дружества в неплатежоспособност и свръхзадълженост, на кредитори, чиито вземания следва да бъдат предявени и удовлетворени

Данъчно право

Предоставяме широк спектър услуги, свързани с цялостния данъчен процес, данъчно планиране и консултиране на ежедневната бизнес дейност

Електронно управление и административна реформа

Разполагаме с постоянна работна група с фокус в сферата на електронното управление и правосъдие

Обществени поръчки и публично-частни партньорства

Предоставяме широк спектър услуги в областта на обществените поръчки, ПЧП и концесиите

Родителство

Предоставяме експертни консултации и правна помощ в направления сурогатното майчинство, осиновяване, родителски права и др.

Надеждни и ефективни правни решения

Професионални консултации и съвети от опитни адвокати