Услуги

Кантората разполага със специализиран екип от юристи с висока експертиза и разнообразен опит в сферата на защитата на личните данни.

Сред предлаганите услуги във връзка със защитата на личните данни са:

 • Провеждане на обучения по дизайн, персонализиран спрямо потребностите на Клиента.
 • Изпълнение на функцията „Длъжностно лице по защита данните”.
 • Цялостен анализ от правна страна на основните процеси по обработване на лични данни при Клиента, на свързаните с тях процедури и документи. Формулиране на изводи за законосъобразност на процесите и документите и препоръки за тяхното проектиране/ревизия в съответствие с изискванията.
 • Изготвяне или изменение на документи в изпълнение на изискванията за защита на лични данни, в това число:
  • изменения в договори, общи условия, формуляри и процедури;
  • вътрешни правила, политики за сигурност и поверителност;
  • съгласия за обработване на лични данни;
  • регистър на дейностите по обработване на лични данни;
  • регистър на нарушенията и уведомителна процедура за обмен на информация с контролния орган при регистрирани събития за пробив в данните (Data Breach);
  • процедури за въвеждане на ролята на длъжностно лице по защита на данните – правомощия, отговорности, взаимодействие.
 • Правно съдействие при въвеждане на необходимите мерки, в това число при провеждане на оценка на въздействието върху защитата на лични данни.

Опит и препоръки

В партньорство с водещи технологични компании от сферата на информационната сигурност, екипът обслужва публични и частни корпоративни клиенти, работещи в различни икономически сектори.

Част от него са експерти, сертифицирани от IAPP (International Association of Privacy Professionals) със сертификат CIPP – Certified Information Privacy Professional.

Сред компаниите, доверили на кантората изпълнението на функцията „Длъжностно лице по защита на данните” или подпомагането при изпълнението на тази функция, са:

 • Мултинационална компания за маркетингови проучвания;
 • Водещ търговец на мебели и стоки за бита;
 • ВиК оператори;
 • Хотелиери.

 

Сред компаниите, избрали Попов, Арнаудов и партньори като консултант в процеса по цялостно въвеждане на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), в т.ч. провеждане на обучение, са:

 • Лечебни заведения;
 • ВиК оператори;
 • Компании, работещи в сферата на потребителското кредитиране;
 • Мултинационални компании, работещи в сферата на услугите;
 • Мултинационални компании, работещи в сферата на търговията.

Клиентите за нас

Клиентите определят подхода на екипа като „професионален” и „прагматичен”, а работата на експертите като „задълбочена” и „прецизна”.

Водещи експерти