Ние от Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ подхождаме с отговорност към Вашите лични данни и целим да спечелим доверието на всеки наш клиент чрез въведените от нас високи стандарти за защита лични данни. Считано от 25.05.2018 г. в сила влезе Общия регламент за защита на личните данни („Регламента“), като екипът ни полага необходимите усилия, за да извършва всеки детайл от дейността си в пълно съответствие с Регламента и съблюдавайки Вашите права и интереси.

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ („Адвокатското дружество“), с БУЛСТАД номер 175382262,  с адрес за кореспонденция: гр. София, пл. Света Неделя №4, ет. 4. В редица случаи ние сме администратор на Вашите лични данни.

 

ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ/COOKIES И ЗАЩО?

Интернет страницата www.popovarnaudov.bg използва Бисквитки/Cookies. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите нашия сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките ни включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта ни, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

Използваме реномирани доставчици на външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези външни услуги е да обработват тази анонимизирана информация за целите на статистиката. Използваме следните външни услуги:

  • Google Analytics;
  • Google Remarketing Tag (Google Tag Manager).

Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Възможно е, в определени периоди, да използваме Facebook pixel – услуга, предоставяна от Facebook Inc., за статистически цели относно трафика на интернет страницата ни и за създаване на персонализирани статии/информационни постове. Тези бисквитки се управляват от Facebook Inc. и ние нямаме контрол върху тях. Това е бисквитка, посредством която може да се проследят Вашите действия, ако сте видели, или отворили дадена реклама в facebook.com. Facebook е възможно да използва тази информация и за нейни собствени рекламни цели, съобразно политиката им за използване на данни: https://www.facebook.com/about/privacy

Използваме  „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни (онлайн идентификатори) единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта ни, статистически цели, предоставяне на персонализирано информационно съдържание (срещу което може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване. Подробна информация за активиране/деактивиране на cookies може да прочетете ТУК.

 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ „КОНТАКТИ“?

Адвокатското дружество обработва контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител или адвокат, за да може същия да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители и адвокати, част от екипа на Адвокатското дружество, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път.

Ние ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържем с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информираме за обстоятелства, които считаме за важни за Вас. Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на информационни съобщения от нас. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако пожелаете ще изтрием безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим).

 

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА?

Чрез подаването на Вашата кандидатура за работа, Вие следва да сте съгласни с това Адвокатското дружество да съхранява и обработва личните Ви данни съобразно настоящата Политика за поверителност, тъй като възприетият от нас подход е законосъобразен и организацията ни го прилага по отношение на абсолютно всяка кандидатура – индивидуални изключения не са допустими.

Ние събираме и съхраняваме информацията, която Вие ни предоставяте, когато кандидатствате за работа. Лични данни, които ни предоставяте обикновено съдържат: имена, адрес, електронен адрес, телефон за контакт, дата на раждане, квалификация, образование и работен опит.  Това е информацията, която Адвокатското дружество счита за подходяща, но в подадената кандидатура може да включите всичко друго, което Вие прецените за нужно.

Освен това, Адвокатското дружество може да провери за наличието на публично достъпна информация за всеки от кандидатите, както и за информация, която кандидатите сами са публикували в интернет (напр. в linkedin.com).

Имаме годно правно основание да обработваме горепосочените лични данни, които Вие ни предоставяте доброволно. Легитимният ни интерес да извършим процеса по подбор го предполага, а освен това обработването е свързано и с предприемане на стъпки по сключване на договор (трудов договор), чиято инициатива е поета от субекта на лични данни (в случая – кандидат за работа).

Ние ще използваме Вашите лични данни, за да преценим дали сте подходящ за позицията, по която сте кандидатствали, но освен това и във връзка с бъдещи отворени позиции в Адвокатското дружество. Предвид преценката по повод бъдещи позиции, Адвокатското дружество може да съхрани личните Ви данни за срок до 6 месеца, считано от получаването на информацията (датата на Вашето кандидатстване). Въпреки това, ако решите да оттеглите кандидатурата си, или не желаете да запазим личните Ви данни за бъдещи отворени позиции при нас, Вие по всяко време можете да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, с които разполагаме. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, освен ако не разполагаме със законно основание да ги запазим например в случай, че вече сте нает на работа).

 

ПОЛУЧИЛИ ЛИ СТЕ ЕЛЕКТРОННО СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО СЧИТАТЕ ЗА „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ И НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ?

Адвокатското дружество НЕ извършва реклама на своите услуги. В определени случаи, адвокатското дружество може да обработва лични данни за целите на изпращане на информационни съобщения, касаещи актуални правни въпроси, или събития, които смятаме, че биха представлявали интерес за получателя. Ако не желаете повече да получавате такъв тип съобщения, моля възразете срещу този вид обработване със съобщение на електронен адрес: dataprotection@popovarnaudov.bg, или ако е налично: чрез кликване на „Отписване“ или „Unsubscribe” в самото съобщение. Ние винаги ще се съобразим с този вид искания!

 

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

  • Относно интернет страницата: Освен описаните случаи на използване на Бисквитки в настоящата политика, ние може да споделим личните Ви данни с компетентни адвокати (съобразно запитването), с които Адвокатското дружество има договор за постоянна работа по смисъла на чл. 77 от Закона за адвокатурата.
  • Относно кандидатите за работа: Адвокатското дружество не споделя получените лични данни от кандидати за работа с трети лица.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?

Адвокатското дружество е сериозно ангажирано в това да защитим Вашите лични данни. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, ние сме осигурили необходимите физически, електронни и управленски процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събираме и обработваме. Повече относно техническите и организационни мерки, които предприемаме, може да получите от Длъжностното лице по защитата на личните данни на електронен адрес: dataprotection@popovarnaudov.bg

Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да ни позволи да изпълним наши законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

 

КАКВИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИМАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Вие, като субект на лични данни, които обработваме, разполагате с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обработването, право на преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от нашето съдействие – и право да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5).

Ние от Адвокатското дружество ще ви съдействаме да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Може да упражните гореизброените права като се свържете с нашето Длъжностно лице по защитата на личните данни на електронен адрес: dataprotection@popovarnaudov.bg

 

ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Адвокатското дружество си запазва правото да промени и актуализира настоящата Политика за поверителност по всяко време. Освен това, може да Ви уведомим в случай, че направим промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.