В АД „Попов, Арнаудов и партньори“ предлагаме на кандидатите да се включат в екипа ни професионални предизвикателства, динамична работна среда, възможност за обучение, кариерно развитие и конкуретно заплащане. Ако имате желание да кандидатствате за свободна позиция в кантората, моля попълнете формуляра по-долу, като в полето за свободен коментар уточнете за коя позиция кандидатствате и приложете в отделни файлове своята биография и мотивационно писмо.

Формуляр за кандидатстване

    Прикачване на допълнителни файлове до 3 бр.

    Разрешени типове файлове: pdf, doc, jpg, jpeg. Размер на файл до 5МВ.

    *Задължителни за попълване полета