Услуги

Попов, Арнаудов и партньори разполага със свой собствен кол център, с богат опит в събирането на различни по вид, основание, просрочие и размер вземания.

Кол центърът е съставен изцяло от млади юристи. Като професионалисти те умело преговарят с длъжници, разяснявайки неблагоприятните за тях последици в различните аспекти от неизпълнение на паричните задължения. В отговорностите им влизат:

 • Първоначален правен анализ на характеристиките на възложените за събиране вземания;
 • Изпращане на писмени уведомления, покани, нотариални покани, уведомления за предсрочна изискуемост;
 • Водене на прeговори за подписването на извънсъдебни споразумения;
 • Doortodoor контакт с длъжниците, в случай че не може да се осъществи връзка с тях по телефон или e-mail;
 • Намиране на индивидуален подход към всеки възложен казус.

 

Услугите се предоставят при спазване на следните стандарти:

 • Чрез разработен и спазван етичен кодекс за поведение към длъжниците на клиентa;
 • Чрез специално създаден за нуждите на кантората собствен софтуер, позволяващ едновременна работа с над 500 000 казуса;
 • При пълно съответствие с правилата за защита на личните данни чрез внедрени технически и организационни мерки, но и благодарение на особените изисквания към адвокатската тайна.

Услугите се предоставят от адвокатско дружество със следващите от това допълнителни стандарти и гаранции за законосъобразност, конфиденциалност и запазване на доброто име и достойнството при осъществяване на дейността – тя е специално регламентирана със закон, съсловни правила, съсловен етичен кодекс и се следи от и органите на адвокатурата, за разлика от нерегламентираната законово дейност на колекторските агенции.

Опит и препоръки

Попов, Арнаудов и партньори събира вземания на клиенти с различен профил, сред които:

 • Банки и финансови институции
  Кантората представлява банки при събиране на просрочени кредитни задължения от 2008 г. През последните години са възложени хиляди случаи на общо 4 големи банки.
  Възложените казуси обхващат разнообразни кредитни продукти: обезпечени и необезпечени потребителски кредити, в т.ч. и кредитни карти и овърдрафт, ипотечни кредити и др.
 • ВиК Оператори и Електроразпределителни предприятия (ЕРП)
  От 2010 г. кантората предоставя услугата по извънсъдебно събиране на вземанията на ВиК оператори в редица области на страната.
  От 2014 г. услугата се предоставя на едно от енергоразпределителните дружества в страната.
 • Телекомуникационни оператори
  През март 2017 г. Попов, Арнаудов и партньори подписа договори за съдебно и извънсъдебно събиране на просрочени вземания с различен период на просрочие с най-големия мобилен оператор в България.

Клиентите за нас

(пред Chambers & Partners)

„Доволен съм от предоставените ми услуги. Изключително съм впечатлен от бързината на работа и висококачествената консултация, която получих.“

Водещи експерти