Кирил Цанков

Старши правен консултант - Ръководител Направление “Администрация и анализи”

Ръководи и координира екип за извънсъдебно събиране на вземания на кантората. Опит като експерт в работата по съдебно събиране на вземания. Работил по различни проекти за проучване на добри практики в съдебните системи в държави-членки на ЕС. Работи с Управляващия съдружник в дейността по координация и анализ на работата на кантората.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, специалност „Право”

9 ФЕГ „Алфонс дьо ЛаМартин“, профил с изучаване на френски и немски език, гр. София, 2009 г.

 

Професионален опит

В екипа на кантората от 2011 г.

 

Участия в проекти на кантората

Работи в сферата на събиране на вземания от 2011 г.

Работи по проекти в областта на електронното правосъдие и електронното управление, както и в изработването на юридически софтуер.

 

Езици

Английски, френски и немски език