Иван Володиев

Старши асоцииран партньор – Ръководител практика Корпоративно и търговско право

Специализиран е в областта на регулациите на национално и европейско ниво, свързани със защита на личните данни, интелектуалната собственост, банки и финанси и др. Има дългогодишен опит в областта на корпоративното право и търговските сделки.

Образование и допълнителна квалификация

Диплома по английско право и право на ЕС от British Law Centre, 2018 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София, Магистър по специалност „Право”, Специализация „Правораздаване”,  2014 г.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана, 2009 г.

 

Професионален опит

Член на Монтанска адвокатска колегия от 2016 г.

Адвокат в Адвокатско дружество „Тренчев и Костова“  2016 – 2020 г.

Правен сътрудник в Адвокатска кантора „Малчев и Тренчев“ 2012 – 2016 г.

Стажант в Адвокатско дружество „Делчев и партньори“ 2012

 

Участия в проекти на кантората

Работил е в сферата на корпоративното и търговско право, регулациите отнасящи се до банки и финансови институции, защита на лични данни и др. Предоставял е правни консултации на местни и чуждестранни клиенти относно възможностите за реализирането на инвестиции и стартиране и развитие на бизнес в страната. Участвал е в множество проекти във връзка с имплементирането на изискванията на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR).

Представлява клиенти по съдебни дела в областта на търговското, вещното и трудовото право.

 

Езици

Английски език