Александър Панайотов

Правен консултант – Търговско право и регулации

Търговско право и регулации

Образование и допълнителни квалификации:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“ , от 2021 – към момента

35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София, паралелка с профил „Математика“ – Немски и Руски език

 

Професионален опит:

Стажант по проект „Студентски практики – Фаза 2“ в кантората на адвокат Христина Георгиева

 

Участие в проекти на кантората:

Като стажант – спомага работата на екипа при сключване на договори, регистрация на дружества, пренос на документи и други дейности от общо значение.

Езици:

Немски език, Английски език