Галин Попов

Главен управляващ съдружник

Работи концентрирано върху развиването на отношения с клиенти, публичен образ, управление на проекти, правни анализи.

Образование и допълнителна квалификация

Висш институт към МВР, Магистър по специалност „Право”, 1991 г.

ІІ Софийска гимназия „Емилиян Станев”, гр. София, специалност “История“, 1986 г.

 

Професионален опит

Главен управляващ съдружник в АД “Попов, Арнаудов и партньори” от 1998 г.

Член на Софийската адвокатска колегия от 1992 г.

 

Участия в проекти на кантората

В началото на практиката си работи в областта на търговското и банковото право. През 1998 г. основава „Попов и партньори”.

През годините ръководи редица проекти в областите:

  • Придобивания, сливания, корпоративни структурирания и търговски транзакции;
  • Сделки и управление на недвижими имоти;
  • Законодателни анализи и проекти за нормативни актове;
  • Анализи и преструктуриране на работните процеси в институции и компании;
  • Инвестиции.

Представлява клиенти по множество съдебни и арбитражни дела в областта на търговското, данъчното и административното право. В структурата на кантората е фокусиран върху отношенията с клиентите и институциите и публичния образ на кантората. Ръководи проекти в областта на електронното правосъдие и електронното управление, както и в изработването на юридически софтуер. Ръководи аналитични и сравнително-правни проекти, изследващи добри практики в редица европейски страни по темите на изпълнителното производство, административното обслужване и придобиването на юридическа правоспособност.

 

Езици

Английски език