Сирма Томова

Асоцииран партньор - Търговско право и спорове

Специалист по гражданско и търговско право. Дългогодишен експертен опит в разрешаване на търговски спорове, деликтно право, спортно право, семейно и наследствено право.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, Специализация „Правораздаване”, 2010 г.

Професионална гимназия по техника и строителство “Арх. Йордан Миланов”, гр. Перник, Специалност „Строителство и архитектура”, 2004 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2013 г.

Техник количествени измервания в „Ескона Консулт” ООД, 2007 – 2009 г.

 

Участия в проекти на кантората

Участие в съдебно и извънсъдебно събиране на вземания. Акцентира в сферата на гражданското и търговско право –  дела за вреди от различен произход; спонсорски, мениджърски и други споразумения в областта на спортното право.Осъществява правни консултации по проблемите свързани с родителството и сурогатното майчинство.  Работи още по казуси за родителски права, пътуване на деца в чужбина и разводи. Осъществява правна помощ в производства по осиновяване и снабдяване с документи за самоличност на деца, родени в чужбина. Участва в няколко проекта свързани с проблемите на родителството у нас.

 

Езици

Английски език