Екатерина Динова

Старши асоцииран партньор

Има дългогодишен опит в комплексното правно обслужване на бизнес клиенти. Работи в областта на вещното и облигационното право, търговските сделки и интелектуалната собственост.

Образование и допълнителна квалификация

Университет “Лудвиг Максимилиан” , Мюнхен, Германия, магистър по международно и европейско търговско право, 2005 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София, Магистър по специалност „Право”,  2003 г.

 

Професионален опит

Член на Софийска адвокатска колегия от 2012 г.

Адвокат в Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори “  2023 – 2024 г.

Адвокат в Адвокатско дружество „Арсов, Начев, Ганева“  2019 – 2022 г.

Адвокат на свободна практика, 2016 – 2019 г.

Юрисконсулт/адвокат в Уолтопия, 2005 – 2007 г. и 2011 – 2016 г.

Юрист в Адвокатско дружество „Арсов, Начев, Ганева“  2007 – 2011г.

 

Участия в проекти на кантората

Работи в сферата на вещното, корпоративното, търговско право и правото на интелектуалната собственост. Предоставя правни консултации на местни и чуждестранни клиенти относно възможностите за реализирането на инвестиции и стартиране и развитие на бизнес в страната.

Представлява клиенти по съдебни дела в областта на търговското и вещното право.

Езици

Английски език

Немски език

Френски език