Йордана Илиева

Младши правен консултант – Публично право и проекти

Публично право и проекти

Образование и допълнителни квалификации.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултетет, специалност „Право“ , от 2018 – към момента

Първа езикова гимназия, Варна (профил: английски и немски език) 2012-2018

Професионален опит.

Стажант в Народно събрание, гр. София

Участие в проекти на кантората.

Участва в проекти, свързани с обществените поръчки и осъществяването на последващ контрол спрямо тях. Извършва справки в административните органи и органи на съдебната власт. Съдейства при правното обслужване на клиенти като подпомага дейността на адвокатите и младши-адвокатите по предоставяне на правни консултации и процесуално представителство.