Йордана Илиева

Правен консултант – Публично право и проекти

Публично право и проекти

Образование и допълнителни квалификации

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултетет, специалност „Право“ , от 2018 – към момента

Първа езикова гимназия, Варна (профил: английски и немски език) 2012-2018 г.

 

Професионален опит

Стажант в Народно събрание, гр. София

 

Участие в проекти на кантората

Участва в проекти, свързани с обществените поръчки и осъществяването на последващ контрол спрямо тях. Извършва справки в административните органи и органи на съдебната власт. Съдейства при правното обслужване на клиенти като подпомага дейността на адвокатите и младши-адвокатите по предоставяне на правни консултации и процесуално представителство.