Ива Меченска

Правен консултант – Събиране на вземания

Събиране на вземания

Образование и допълнителни квалификации

Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, специалност „Право“ , от 2019 – към момента

СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен, паралелка с профил „Хуманитарни науки“ – История и Литература

 

Професионален опит

Стажант по проект „Студентски практики – Фаза 2“, отдел „Човешки ресурси и административно обслужване” в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен

Стажант по проект „Студентски практики – Фаза 2“ в кантората на ЧСИ „Милен Бъзински“

 

Участие в проекти на кантората

Участва в проекти, свързани с извънсъдебното и съдебно събиране на просрочени парични вземания. Осъществява срещи с клиенти на кантората относно плащания по просрочени задължения, предоставяне на информация за същността на задълженията.

 

Езици

Английски език