Борислав Сергиев

Специалист автопарк и техническа поддръжка

Координира дейностите по поддръжката и обслужването, техническо и организационно, на автомобилния парк на кантората.

Образование и допълнителна квалификация

МГУ  ,,Свети Иван Рилски“ София , магистър по Автоматизация – 1980г.

ПГ ,, Акад. С.П. Корольов “- Дупница , специалност – Двигатели с вътрешно горене- 1973г.

 

Професионален опит

Минно – геоложки университет София – научен сътрудник

Самостоятелен бизнес – поддръжка на специализирана цифрова техника

 

Участия в проекти на кантората

Техническо  подпомагане и  обслужване дейността на кантората.

 

Езици

Не