Емилиян Арнаудов

Управляващ съдружник

Ръководи и координира цялостната дейност на кантората. Дългогодишен експертен опит в сливания и придобивания, търговско право, защита на конкуренцията, авторско право, електронно управление.

Образование и допълнителна квалификация

Българско училище за политика, София, Национална програма  „Управленски умения” – професионална квалификация по „Политически мениджмънт”, 2013;

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, Специализация „Правораздаване”, 2005

151 Средно общообразователно училище с профилиране по интереси, гр. София, Профил „Право”, 2000.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2007 г.

Член последователно на Етичната и Апелативната комисия на Националния съвет за саморегулация, регулиращ рекламата от 2011 г. до момента.

 

Участия в проекти на кантората

Работи в сферата на корпоративното и търговското право от 2003 г. Консултирал е множество сделки по придобивания, сливания, корпоративни структурирания и търговски транзакции. Ръководи due diligence в предприятия от различни сектори.

Представлява клиенти по множество съдебни и арбитражни дела в областта на търговското право, защита на конкуренцията, авторско право. За 2013 г. е единственият български адвокат, препоръчан от международната класация Global Law Experts като експерт в категория „Арбитраж”.

Ръоводи проекти в областта на електронното правосъдие и електронното управление, както и в изработването на юридически софтуер.

 

Езици

Английски и испански език