Десислава Цветкова

Партньор - Ръководител Направление “Събиране на вземания”

Ръководи и координира дейността на екипа на кантората, занимаващ се със съдебно събиране на вземания и несъстоятелност. Дългогодишен експертен опит в защита на правата на кредиторите, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, несъстоятелност, процесуално представителство и арбитраж.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, град София – Магистър по право, 2011 г.

Английска гимназия “Гео Милев”, град Русе – чуждоезиков профил, 2006 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2014 г.

 

Участия в проекти на кантората

Работи в сферата на съдебното събиране на вземания от 2009 г. Представлява клиенти по множество съдебни и арбитражни дела в областта на гражданското и търговското право. Защитава правата на кредиторите в производства по търговска и банкова несъстоятелност.

Представлява клиенти в различни производства в областта на водното регулиране.

Участва като експерт в изпълнението на проекти, свързани с електронното правосъдие, с трансформацията на модела на административно обслужване и с усъвършенстване на модела на юридическата правоспособност в Република България.

 

Езици

Английски и немски език