Кристиян Иванов

Асоцииран партньор - Събиране на вземания

Експерт в областта на гражданското право, с опит в процесуално представителство по граждански и търговски спорове, както и в представителството по принудителни производства и извънсъдебни спогодби и споразумения.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, Магистър, специалност „Право“;

Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”, Перник, Немски и английски език, 2010

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2018 г.

 

Участия в проекти на кантората

Опит и експертиза в сферата на извънсъдебно и съдебно събиране на вземания, изпълнителното производство и процесуално представителство в граждански и търговски дела, представителство в съдебно и извънсъдебно уреждане на спорове.

Изготвяне на правни анализи, становища  и консултации във връзка с гражданскоправни въпроси…

 

Езици

Английски език