Ивелина Терзийска

Асоцииран партньор - Трудово право и инвестиции

Опит и експертиза в сферата на вещното право, трудовата миграция и трудовото право, регулации в областта на опазване на околната среда, правни анализи.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, София, Специалност „Право”, 2013 – 2018

Частна професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси, София, Специалност Банково дело с английски език 2013

 

Професионален опит

Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ от 2015 г.

 

Участия в проекти на кантората

Опит и експертиза в сферата на вещното право, трудовата миграция и трудовото право, регулации в областта на опазване на околната среда, правни анализи.

Участие в изпълнение на обществени поръчки в областта на електронното правосъдие, опазване на околната среда.

 

Езици

Английски език