Симеон Христов

Мениджър финанси администрация и отношения с външни доставчици

Притежава опит в общуването и отношения с външни доставчици и клиенти, организация на събития и рекламни кампании.

Образование и допълнителна квалификация

Нов Български Университет, специалност „Графичен дизайн и реклама”

Профилирана гимназия по изобразителни изкуства „Н. Райнов”

 

Професионален опит

печатно студио “PULSAR-S”, специализиран печатен център в УАСГ, компютърен оператор

рекламна агенция “LUNA”, дизайнер

 

Участия в проекти на кантората

Участие в публични проекти за модернизиране на държавната администрация, в това число комуникация и организиране на посещения във всички държавни институции в цялата страна.

 

Езици

Английски език