Мариела Иванова

Административен асистент – секретар

Притежава опит в общуването и отношения с клиенти и външни доставчици. Координация и организиране на срещи с клиенти на кантората. Организация на вътрешни събития и мероприятия на фирмата.

Образование и допълнителна квалификация

Колеж по туризъм – Специализация „Организация и управление на хотели и ресторанти”

39 СУ Петър Динеков – профил Банково дело

 

Професионален опит

„Джи.Анд.Джей” ООД – Секретар,

ЕТ „Принтекс 2000” – Административен персонал,

„Меридиан Консулт” ЕООД – Технически сътрудник

 

Участия в проекти на кантората

Участие в публични проекти за модернизиране на държавната администрация, в това число комуникация и организиране на графици за посещенията във всички държавни институции в цялата страна.

 

Езици

Английски език