Елисавета Йотова

Партньор - Заместник ръководител Направление “Публично право и проекти”

Ръководи екипа, специализиран в съдебното събиране на просрочени банкови кредити и вземания на финансови институции. Дългогодишен процесуален опит в гражданско-правни и търговски спорове.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, гр. София, Магистър по специалност „Право”,  2001

І-ва Английска езикова гимназия,  гр. София, 1996.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2002 г.

Вътрешен одитор по ISO 9001

 

Участия в проекти на кантората

Работи в сферата на гражданския и търговския процес.

Ръководи практиките на кантората в областта на съдебното събиране на вземания.

Допълнителна експертиза в областта на семейното право, родителството и гражданството.

Участва като експерт в изпълнението на проекти, свързани със сравнително правни анализи, електронното правосъдие и електронно управление.

 

Езици

Английски и руски език