Цветелина Холиянова

Младши асоцииран партньор -Търговско право и интелектуална собственост

Опит в сферата на вещното право и строителните регулации, сделките с недвижими имоти и управление на собствеността, трудовата миграция и трудовото право, правни анализи и консултации, както и в сферата на съдебното събиране на вземания и производствата по търговска и банкова несъстоятелност.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, Магистър по специалност „Право” Специализации „Правораздаване“ и „Публична администрация“ , 2017

Гимназия с преподаване на чужди езици  „Петър Богдан”, Монтана, Немски език, 2011

Немска езикова диплома (DSD II), ниво C1

Сертификат на Кеймбридж за английски език, ниво C1

 

Професионален опит

Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ от 2017 г.

Стажант в Софийски районен съд, 2017

Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Рашев и партньори“, 2012 – 2013

 

Участия в проекти на кантората

Участие в изпълнението на проекти, свързани с трансформацията на модела на административно обслужване и с усъвършенстване на  модела за придобиване на юридическа правоспособност в Република България.

Работи в сферата на вещното право и строителните регулации, сделките с недвижими имоти и управление на собствеността, трудовата миграция и трудовото право, извършва правни анализи и консултации.

 

Езици

Немски и английски език