Пламен Павлов

Мениджър трудови въпроси и работна среда

Отговаря за цялостната дейност по отношение на човешките ресурси, работната среда и микроклимата. Подготвя и съхранява цялостна документация по трудовото правоотношение на служителите с дружеството , както и здравословните и безопани условия на труд.

Образование и допълнителна квалификация

Университет по хранителни технологии , Пловдив, „Мениджмънт на фирмите от хранително-вкусовата  промишленост” – професионална квалификация „Мениджър”, 1991;

Киевски национален икономически  университет „Вадим Хетман”, Киев,  Украйна , Магистър по икономика, специалност „Икономика на труда”, 1988г.

Техникум по механо-електротехника  „Н. Й.Вапцаров”, Враца,  Квалификация  „Машинен техник” 1976 г.

 

Професионален опит

Директор на Младежки център за култура, изкуство и спорт, 1981 г.

„Булгарплод” Враца –  Директор търговия и изкупуване, 1989 г.

„Интертекс” ООД – Мениджър, 1997 г.

Управление в административната и стопанска дейност на фирмите.

 

Езици

Руски език