Галина Андреева

Външен Партньор | Ръководител на Немския и Италианския отдел

Ръководи и координира екип за работа с немски и италиански клиенти и казуси в областта на трите правни системи – България, Германия и Италия. Фокусирана е върху успешното решаване на трансгранични въпроси, като предоставя на български и чуждестранни клиенти консултации и правна помощ по казуси, по които е приложимо немско и италианско законодателство, както и реализира контакти с институции и компании, базирани в Италия и Германия.

Образование и допълнителна квалификация

Езикова гимназия с Немски и английски език, 1997

Софийски Университет, Магистър по специалност „Право”, 2004 г.

Университет на Хановер, Германия, специалност „Право”, 2007 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2008 г.

Член на Адвокатска Колегия Милано „европейски адвокат“/avvocato stabilito от 2023

 

Опит и участия в проекти

Притежава познания и опит в българското, немското и италианското право. В България е специализирана в областите на търговското, корпоративното, застрахователното и административно право. Процесуалният и опит е предимно в дела, свързани с обществени поръчки, трансгранични търговски отношения и дела за обезщетения за вреди.

Участва в редица проекти, свързани с навлизането на българския пазар на немски, италиански и други чуждестранни инвеститори от различни индустрии, включително възобновяеми енергийни източници, индустриално производство, информационни технологии, хранителни стоки и напитки, недвижими имоти и строителство, финанси.

Консултира казуси по структуриране на бизнеса, съвместни предприятия, сливания и придобивания, обществени поръчки и международни договори.

Има значителен опит в правоприлагането на немското и италианското законодателство и представлява успешно клиенти пред всички италиански съдилища.

Адв. Андреева разделя времето си между София и Милано, като партньорския ни офис, намиращ се в центъра на Милано, позволява да консултираме директно италиански клиенти, без да им е необходимо да пътуват до България, както и български клиенти в Италия.