Услуги

В сферата на родителството, Попов, Арнаудов и партньори предоставя експертни консултации и правна помощ в следните направления:

  • Сурогатното майчинство
  • Осиновяване
  • Гражданство на родени в чужбина деца
  • Родителски права
  • Оспорване и установяване на произход
  • Пътуване на дете в чужбина

 

Попов, Арнаудов и партньори уважава правото на личен избор и свобода на обвързване на всеки индивид. В тази връзка, кантората защитава еднакво нуждите и интересите както на хетеросексуланите двойки (в брак или не), така и на самотните родители, и на хомосексуалните двойки.

Опит и препоръки

Борбата с репродуктивните проблеми и с дискриминацията е важна социална кауза за кантората. Активната позиция по въпросите, свързани със сурогатното майчинство, направи Попов, Арнаудов и партньори ясно разпознаваема като една от малкото кантори, работещи в тази сфера. За последните 2 години са постъпили над 10 запитвания за консултации в областта на сурогатнoто майчинство, като се работи усилено и в посока легализирането на този репродуктивен метод и у нас.

 

В сферата на Родителството кантората има значителен опит в следните направления:

  • Създаване на условия за упражняване на основни човешки права в страната: през лятото на 2015 г., с помощта на кантората, две българчета, родени от сурогатна майка в Мексико, успяха да се сдобият с български документи за самоличност. Така, за първи път в България бяха издадени актове за раждане на деца, родени от сурогатна майка, в които като родител фигурира само биологичният им баща
  • Правни проучвания и анализи: поради все по-големия интерес към възможността за създаване на потомство чрез метода на сурогацията, в края на 2015 г. Попов, Арнаудов и партньори изнесе първата у нас лекторска презентация по тази тема. Събитието беше организирано от Младежка ЛГБТ организация „Действие“. Основни акценти на лекцията бяха стъпките в процеса на сурогатното майчинство, насоките за избор на държава, където да бъде осъществено, трудностите и предизвикателствата, възможностите за законодателни промени у нас.
  • Правна помощ в производства по осиновяване: Попов, Арнаудов и партньори осъществява правна помощ в производства по осиновяване и предхождащата ги административна процедура по вписване на кандидат – осиновителите в регистрите.
  • Представителство и медиация в спорове за родителски права: Попов, Арнаудов и партньори се наложи като предпочитан процесуален представител и в производства по спорове за родителски права, включително и с международен елемент. Тъй като в такива случаи водещ е интересът на детето, екипът винаги се стреми да намери път към другата страна и в крайна сметка да постигне съгласие между родителите.

Клиентите за нас

„Радваме се, че сте насреща в случай, че имаме нужда от подкрепа и консултация, облекчение е да знаем към кого може да се обърнем при трудности.”

Водещи експерти