Услуги

Специализираният екип на кантората консултира и представлява както търговци, така и потребители в казуси, свързани със защита на потребителите. Сред предлаганите услуги са:

 • Изготвяне и/или консултиране на общи условия на търговци – както такива за дейност в търговски обекти, така и свързани с онлайн търговия или сключване на договори извън търговски обекти.
 • Консултиране в реално време при конкретни претенции от страна на потребители, като консултациите се извършват незабавно и осигуряват възможност за предприемане на конкретни законосъобразни действия от клиента още в момента на възникване на казуса.
 • Процесуално представителство пред Комисията за защита на потребителите (КЗП), както и пред съда при обжалване на наказателни постановления или заповеди на КЗП; представителство в искови дела, свързани с претенции на потребители.
 • Консултации и представителство на лица, чиито интереси са увредени във връзка със самолетни полети. Благодарение на разработеното know-how екипът на дружеството успешно представлява пред авиокомпаниите потребители, чиито полети са били закъснели или отменени, както и потребители със загубен или забавен багаж.

 

В областта на рекламата кантората предлага на своите клиенти:

 • Предварителен преглед (Copy advice) на реклами, промоции и търговска комуникация за съответствие със законовите изисквания и етичните правила в областта на рекламата, защитата на потребителите и защитата на конкуренцията, както и със специфичните секторни правила при реклама на хазарт, алкохол, храни и др.
 • Предварителен преглед на рекламни игри, томболи и др.
 • Представителство пред Етичната комисия, Комисията за защита на конкуренцията КЗК, КЗП, Съвета за електронни медии  (СЕМ).
 • Представителство пред съдебни органи.

Опит и препоръки

Сред изпълнените проекти в областта са:

 • Консултиране на общите условия на банки и небанкови финансови институции за предоставяне на потребителски кредити, включително във връзка с новите технологични средства за сключването на договори – он-лайн платформи, таблет;
 • Разрешаване в реално време на претенции на потребители за нарушения на потребителското право – от страна на туроператори и други участници на пазара на хотелиерски услуги, водещи дистрибутори на бяла техника, водещи европейски и български мебелни вериги, дистрибутори на канцеларски материали и компютърна техника;
 • Успешно удовлетворени претенции за вреди, претърпени поради закъснели полети/ изгубен или забавен багаж при самолетен полет;
 • Успешно приключили производства по обжалване на наказателни постановления и административни актове, издадени от КЗП;
 • Регулярно предоставяне на становища относно законосъобразността на дадена реклама, както и успешна защита на клиенти по преписки срещу тях във връзка с осъществявана търговска комуникация.

 

Управляващият съдружник адв. Емилиян Арнаудов е бил като член на Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация (НСС), а към момента е член на Апелативната комисия. Предвид това, освен значителния опит и познаване на общозадължителните законовите изисквания, екипът е наясно и със стандартите и правилата за етична реклама и търговска комуникация в България (вкл. с приложението на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация на НСС).

Клиентите за нас

„Страхотна новина! Това беше най-важното дело. Решение в наша вреда, щеше да ни провали най-силната и печеливша рекламна кампания, която ползваме.”