Адв. Галин Попов говори за подготовката за въвеждане на еврото в България в събитие на Германо-Българска индустриално-търговска камара

На 16.04.2024 г. – професионален празник на юристите в България и ден на Българската конституция – управляващият партньор на Адвокатско дружество „Попов, Аарнаудов и партньори“ участва в събитието „Правен ден“ на Германо-Българска индустриално-търговска камара. Адв. Галин Попов изнесе презентация на тема „Бизнесът и присъединяването към Еврозоната – основни моменти при подготовката“.

Презентацията обхвана основните стъпки за навременната и ползотворна подготовка на бизнеса, както и пропуските в проекта на Закона за въвеждане на еврото в Република България, които биха създали потенциални предизвикателства за безпроблемното и плавно присъединяване към еврозоната. Завърши с апел за активно участие в обществените обсъждания на законопроекта, при които недостатъците на проекто-закона могат да бъдат преодолени навреме.

Участието в събитието, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара  беше проявление на ангажимента на дружеството за оказване съдействие на бизнеса за навременна подготовка за въвеждане на еврото в Република България. Това е сред основните приоритети на кантората, изградила богата експертиза на базата на опита си в нормотворческата дейност и привеждане на проекти на нормативни актове в съответствие с реалните нужди на коректния бизнес в страната.