Адв. Попов за проблемите, които могат да възникнат за бизнеса, във връзка с въвеждане на еврото в страната

На 29.04.2024 г. адв. Галин Попов гостува в Bloomberg TV и говори за проблемите, които екипът на кантората е установил в хода на работата си с Асоциация на търговците на нехранителни стоки във връзка с въвеждане на еврото в страната.

Кантората не само в работата си с АТНС, но и по принцип, оказва съдействие за привеждане организацията на търговците в съответствие с нормативната уредба в страната, а има и специално отношение към законодателната рамка, уреждаща въвеждането на еврото като национална валута в България. Участието на адв. Попов беше поредната проява на тази ангажираност на дружеството.

През настоящата 2024 г. несъмнен приоритет е навременна подготовка за влизане в еврозоната. Липсата на навременна и цялостно създадена нормативна рамка за въвеждане на еврото обаче е съществена предпоставка за потенциални проблеми пред бизнеса, който следва да е добре подготвен за това предизвикателство. Това води до липса на спокойствие и предвидимост, а те са ключови за изграждане на дългосрочни планове.

Търговците следва да са готови също за факта, че няма предвидена помощ за бизнеса от държавата при преминаване към еврото. Разноските ще останат за търговците и те ще трябва да предвидят огромни финансови средства за подготовка на своя бизнес за членство в еврозоната. Недостатъчно е и  предвиденото време за подготовка. Може да възникнат огромни проблеми и част от бизнеса да не успее да се подготви, ако не започне работа навреме. Усложнения могат да настъпят например, ако пренастройката на софтуерите, използвани от различни фирми, започне по едно и също време. Това би се отразило и на потребителите. Друг аспект, който трябва да бъде отчитан е, че при необходимост от откриване на банкова сметка и извършването на съответните проверки от кредитните институции, е възможно това да отнеме твърде дълго време, което да създаде допълнителни сътресения.

Работата на кантората във връзка с подготовката за приемане на еврото показва, че фокусът на държавата е изцяло насочен към облекчаването на процеса за гражданите, и сякаш бизнесът остава пренебрегнат. Няма как да не се посочи обаче, че, ако той не е готов и изпита сътресения при въвеждане на еврото, това със сигурност ще се отрази и на потребителите.

Адв. Попов изрази позиция, че 1 юли 2025 г. е разумна дата за присъединяване в еврозоната, за да има възможност за установяване на потенциалните проблеми, които може да възникнат за бизнеса.

Цялото интервю може да видите тук.