Адв. Попов пред Дневник за необходимата подготовката на бизнеса относно въвеждане на еврото в страната

На 27.05.2024 г. адв. Галин Попов даде интервю за Дневник относно нуждите на бизнеса да се подготви за въвеждане на еврото в Република България. Коментира, че за подготовка на бизнеса е необходим срок от поне половин година.

Най-голямото притеснение за търговците е, че законодателната рамка за въвеждане на еврото все още не е готова. Приоритет за бизнеса е да има стабилност и прогнозируемост. Предстои влизане в сила на одобрен проект на Закон за Българската народна банка; издаване на Наредба за обмяна на банкноти и монети; изменения в Наредбата на Министерството на финансите, известна като „Наредба 18“, която се отнася до изискванията към фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Съставен е проект на закон за въвеждане на еврото в Република България, който предстои да бъде внесен в Народното събрание. По повод този проектозакон, Европейската централна банка излезе със Становище от 2 май 2024 г., което говори за прибързаност и недообмисляне на детайлите в проекта на нормативния акт.

Една от съществените стъпки е адаптирането на софтуерните системи на търговците към новите изисквания. Все още не може да се прогнозира какъв ресурс ще отнеме това: не е публикувана наредбата, която се очаква да ги определи. Вероятно с обнародването й ще се наложи софтуерните компании и специалисти да отговорят едновременно на запитванията на десетки компании: ще успят ли да откликнат своевременно; ще се запазят ли или ще се повишат цените за тези услуги? Това са само част от въпросите и предизвикателства, пред които е изправен бизнесът, във връзка с подготовката за въвеждане на еврото в страната. Цялото интервю можете да видите тук.