Адв. Галин Попов за необходимата подготовката на бизнеса относно въвеждане на еврото в страната

На 18.06.2024 г. адв. Галин Попов – Главен управляващ съдружник в „Попов, Анраудов и Партньори“ и изпълнителен директор на Асоциация на търговците на нехранителни стоки (АТНС)  разказа  в студиото на „Пресечна точка” по Нова Телевизия за предизвикателствата, които стоят пред бизнеса, свързани с подготовката за приемане на еврото в страната. Това бе поредното му участие по тази актуална тема след като бе гост в „Светът е бизнес“ по  Bloomberg TV Bulgaria, а по-късно даде интервюта по темата пред Българското национално радио , „Мениджър“ и „Дневник“.

Според проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки реалистичният срок България да се присъедини към еврото е в началото на 2026 г.   Адв. Попов обясни, че 25% смятат, че въвеждането на еврото може да се случи към 1 юли 2025-а, под 15% считат, че това може да стане в началото на 2025-а. 63% са на мнение, че най-важният фактор за присъединяването на България към еврозоната е техническият критерий – годишното ниво на инфлацията и съответно – политическата стабилност.

Нужна е сериозна подготовка за влизането на България в еврозоната. За да може тя да започне, бизнесът трябва да разполага с цялата законодателна рамка за въвеждане на еврото. Най-голямото притеснение за търговците е, че тя все още не е готова. Приоритет за бизнеса е да има стабилност и прогнозируемост. Предстои влизане в сила на одобрен проект на Закон за Българската народна банка. Този закон влиза в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България. Съставен е проект на закон за въвеждане на еврото в Република България, който предстои да бъде внесен в Народното събрание, като влизането му в сила ще доведе до промени в 52 закона. По повод този проектозакон, Европейската централна банка излезе със Становище от 2 май 2024 г., което говори за прибързаност и недообмисляне на детайлите в проекта на нормативния акт. За да може бизнесът да се подготви за еврозоната, трябва да бъдат приети най-малко и изменения в Наредбата на МФ по чл. 118, ал. 4 от Закона за ЗДДС – т.нар. „Наредба Н18“, която се отнася до изискванията към фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, както и в Наредба на БНБ за снабдяване с и обмяна на евробанкноти и евромонети.

Адв. Галин Попов коментира, че на българските компании ще са необходими между 6 месеца и 1 година, за да се подготвят за еврозоната. Това показват представени резултати от неформалното проучване, проведено от АТНС сред фирми за мебели, строителни материали, спортни стоки, книги и др., която обединява компании като Moemax, Sport Depot, Aiko, Masterhaus, Хеликон, Доверие-Брико, Praktis и др. Подготовката налага промени в минимум 5 отдела: ИТ (пренастройки на целия софтуер и всички системи), финанси и счетоводство (годишно отчитане, документиране, преизчисляване в евро), продажби (нови етикети, ценообразуване, фискални устройства), човешки ресурси (преизчисление на възнаграждения и обезщетения на служители), юридически отдел (договори с всички контрагенти и с персонала).

Сред основните стъпки при подготовката на бизнеса за еврозоната са:

  • Проследяване и активно участие в обществените обсъждания
  • Анализ и планиране на необходимите промени в бизнес процеси (HR/ТРЗ, счетоводство, отношения с финансови институции, доставчици, клиенти и служители, етикетиране и др.) и информационните системи
  • Уреждане на отношения с доставчици за реализация на промените
  • Анализ, планиране и реализиране на необходимите промени във вътрешни документи – правила, политики, договори
  • Своевременно уреждане на отношения с партньорските кредитни институции във връзка с първоначално и последващо снабдяване с евро
  • Планиране и подготовка на необходимите промени в дружествени документи

Един от ключовите моменти при въвеждане на еврото в България е свързан с двойното обозначение на цените в евро и в левове, което според правилата до момента започва 1 месец след влизане в сила на решението за приемане на България в еврозоната и завършва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото. В този период фирмите трябва да посочват цените и в левове, и в евро. Има правила при определяне на цените, правила при намаления, правила за определяне на крайната цена във фискалния бон. Задължение на търговците е да връщат ресто само в евро, като има и допустимо изключение – при недостатъчна наличност. Търговците имат право да не приемат повече от 50 броя монети в левове при една транзакция. Съществува й забрана за увеличение цените на стоки и услуги при липса на обективни икономически фактори. Търговците трябва предварително да бъдат снабдени и с т.нар. стартови комплекти с евробанкноти и евромонети, за да връщат на клиентите ресто в евро.  Въвеждат се и специални правила по отношение на обмяната на банкноти и монети, превалутирането на цени на стоки и услуги и счетоводното документиране и отчитане. Една от съществените стъпки преди присъединяването в еврозоната е адаптирането на софтуерните системи на търговците към новите изисквания.

Надяваме се, че уредбата ще бъде довършена скоро, давайки необходимите отговори на някои от най- важните въпроси, които стоят пред бизнеса, свързани с подготовката за приемане на еврото в страната.

 

Снимка: Нова телевизия