Промените в ДОПК: Въвеждане на правила за документация при трансферно ценообразуване и ред за разрешаване на спорове между държавите членки при прилагане на СИДДО и други международни договори със сходен характер

Как изглежда бъдещето на търговските договори?

Адв. Христо Копаранов: За защита на търговската тайна е важно предприемането на конкретни мерки, в това число прецизна договорна рамка

Адв. Йотова и адв. Копаранов от „Попов, Арнаудов и партньори“: Усилията за създаване на европейски арбитраж ще доведат и до промяна в Енергийната харта

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ BREXIT ЗА ЗАЩИТАТА НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ И ДИЗАЙНИ

Какво се променя при обществените поръчки от 01.03.2019 г.

Нелоялна конкуренция, свързана с конфиденциална информация, в светлината на проект на Закон за защита на търговската тайна

Задава се революция в отношенията между администрация и граждани

До 1200 евро обезщетение за всеки пътник при закъснял/отменен полет или проблем с багажа