Законопроект в полза на колекторите вместо гаранции за правата на потребителите

Онлайн обученията и Директивата за авторското право в цифровия пазар

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Актуална информация за забрани/ограничения по повод извънредното положение

Актуална информация за сроковете по обществени поръчки в условията на извънредно положение

КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА БАНКОВИЯТ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПЛАЩАНИЯТА ПО КРЕДИТИТЕ, КОЙТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ПРИЕТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19?

Задължени ли са банките и финансовите институции да поддържат допълнителни провизии за необслужвани кредити в условията на извънредно положение?

Обществени поръчки в условията на извънредно положение

Промените в ДОПК: Въвеждане на правила за документация при трансферно ценообразуване и ред за разрешаване на спорове между държавите членки при прилагане на СИДДО и други международни договори със сходен характер