Промени в регулирането на рекламата: Нова редакция на Етичния кодекс за реклама и търговска комуникация и препоръки към маркетинга чрез „инфлуенсъри“. Промени в Закона за радиото и телевизията, свързани с търговските съобщения.

Как Брекзит ще се отрази на банковите и платежни услуги?

Новата европейска нагласа относно трансфера на лични данни към САЩ във връзка с обезсилването на „Щита за поверителност“ на личните данни между ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield)

Забраната за нелоялна конкуренция

Забравени теми в дебата за нова конституция

Законопроект в полза на колекторите вместо гаранции за правата на потребителите

Онлайн обученията и Директивата за авторското право в цифровия пазар

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Актуална информация за забрани/ограничения по повод извънредното положение