Процедури за пребиваване в България и достъп до пазарa на труда на украинските граждани

СТАНОВИЩЕ относно Проект на Закон за събиране на вземания по потребителски договори

Христо Копаранов пред Капитал: Скоро ще можем да се споразумяваме с администрацията при нарушения

Адвокат Иван Володиев пред Капитал: “Работодателите са изправени пред сериозни предизвикателства за осъществяване на нормалната си дейност, в контекста на новите изисквания за снабдяване със зелен сертификат от служителите

Правото на администраторите да изискват от информация за здравословен COVID статус, в контекста на българското и европейското законодателство

СМАРТ-УСТРОЙСТВАТА СЪС СОБСТВЕНА ПРАВНА УРЕДБА

ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Галин Попов и Емилиян Арнаудов пред Капитал за изборната система

Промени в регулирането на рекламата: Нова редакция на Етичния кодекс за реклама и търговска комуникация и препоръки към маркетинга чрез „инфлуенсъри“. Промени в Закона за радиото и телевизията, свързани с търговските съобщения.