„адвокат Иван Вородиев пред Капитал: „Работодателите са изправени пред сериозни предизвикателства за осъществяване на нормалната си дейност, в контекста на новите изисквания за снабдяване със зелен сертификат от служителите“.

Правото на администраторите да изискват от информация за здравословен COVID статус, в контекста на българското и европейското законодателство

СМАРТ-УСТРОЙСТВАТА СЪС СОБСТВЕНА ПРАВНА УРЕДБА

ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Галин Попов и Емилиян Арнаудов пред Капитал за изборната система

Промени в регулирането на рекламата: Нова редакция на Етичния кодекс за реклама и търговска комуникация и препоръки към маркетинга чрез „инфлуенсъри“. Промени в Закона за радиото и телевизията, свързани с търговските съобщения.

Как Брекзит ще се отрази на банковите и платежни услуги?

Новата европейска нагласа относно трансфера на лични данни към САЩ във връзка с обезсилването на „Щита за поверителност“ на личните данни между ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield)

Забраната за нелоялна конкуренция