Изкуственият интелект като „автор” и „ползвател” на произведения и други обекти на защита

Влезе в сила Регламент за цифровите пазари

Становище на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ по предложения от служебното правителство проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

Процедури за пребиваване в България и достъп до пазарa на труда на украинските граждани

СТАНОВИЩЕ относно Проект на Закон за събиране на вземания по потребителски договори

Христо Копаранов пред Капитал: Скоро ще можем да се споразумяваме с администрацията при нарушения

Адвокат Иван Володиев пред Капитал: “Работодателите са изправени пред сериозни предизвикателства за осъществяване на нормалната си дейност, в контекста на новите изисквания за снабдяване със зелен сертификат от служителите

Правото на администраторите да изискват от информация за здравословен COVID статус, в контекста на българското и европейското законодателство

СМАРТ-УСТРОЙСТВАТА СЪС СОБСТВЕНА ПРАВНА УРЕДБА