Новата европейска нагласа относно трансфера на лични данни към САЩ във връзка с обезсилването на „Щита за поверителност“ на личните данни между ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield)

Забраната за нелоялна конкуренция

Забравени теми в дебата за нова конституция

Законопроект в полза на колекторите вместо гаранции за правата на потребителите

Онлайн обученията и Директивата за авторското право в цифровия пазар

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Актуална информация за забрани/ограничения по повод извънредното положение

Актуална информация за сроковете по обществени поръчки в условията на извънредно положение

КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА БАНКОВИЯТ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПЛАЩАНИЯТА ПО КРЕДИТИТЕ, КОЙТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ПРИЕТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19?