Услуги

Дейността на кантората във връзка с правото на защита на конкуренцията включва предоставяне на широка гама услуги, сред които:

 • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и пред Върховия административен съд. Кантората представлява свои клиенти по всички видове производства по Закона за защита на конкуренцията:
  • картелни споразумения;
  • злоупотреби с господстващо положение;
  • злоупотреба с по-силна позиция при договаряне;
  • нелоялна конкуренция;
  • разрешаване на концентрации между предприятия;
  • съдействие на клиенти по време на извършване „внезапни проверки” от КЗК.
 • Консултантски услуги: изготвяне на предварителни и последващи становища, анализи и препоръки. Кантората съветва свои клиенти включително относно възможностите за индивидуално освобождаване на определени споразумения от забраните съгласно конкурентното право, както и относно необходимостта за планирана сделка да бъде уведомявана КЗК или Европейската Комисия. Консултират се са редица рекламни кампании, както и договори, съдържащи клаузи, за които може да има съмнение, че са в противоречие със законовите изисквания.

Опит и препоръки

Сред клиентите, използвали услугите на кантората в сферата, са:

 • Водеща европейска верига за продажба на мебели;
 • Сдружения, обединяващи големите участници на пазарите на електронни съобщителни услуги, както и отделни участници на тези пазари;
 • Водещи участници на пазарите, свързани с производство и дистрибуция на храни (лютеница, мляко, олио), както и на пазарите, свързани с търговия на суровини и материали, използвани в производството на храни;
 • Водещи участници на пазарите, свързани с добив на ценни метали;
 • Водещи участници на пазарите на индустриална арматура за водния сектор;
 • ВиК оператори;
 • Вериги за разпространение на канцеларски, офис материали и техника.

 

Кантората има опит и при съдействие на клиенти по време на извършване „внезапни проверки” от КЗК.

Екипът на кантората води едно от първите производства за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне и по този начин участва в създаване на практиката по защита на конкуренцията в България.

Клиентите за нас

(пред Legal500 EMEA)

„Попов и Партньори предоставят задълбочени становища по ясен и стегнат начин.”