АД „Попов, Арнаудов и партньори“ проведе семинар относно Whistleblowing директивата за големите търговци на нехранителни стоки.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ организира въвеждащ обучителен семинар за Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. На обучението бяха представени новите изисквания към работодателите във връзка с транспонирането в България на Европейската Директива за защита на лицата, подаващи сигнали и оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowing). Обучението беше водено от адв. Христо Копаранов, ръководител на практика „Защита на конкуренцията, съответствие и регулации“ в адвокатското дружество, който заедно с адв. Сибина Ефтенова беше и член на работната група, изработила един от проектите на закон за транспониране на директивата.

В рамките на обучението на най-големите търговци на нехранителни стоки в страната бяха представени актуалните законодателни промени, както и бе даден отговор на редица въпроси с практическа насоченост, свързани със задълженията, които ще възникнат за бизнеса след влизане на закона в сила – част от тях от началото на месец май, а други от края на годината.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ активно участва в процеса по транспониране на директивата в страната. Адв. Христо Копаранов и адв. Сибина Ефтенова участваха в работната група към Министерство на правосъдието, която изготви първоначалния проект на закон, а преди това адвокатското дружество отправи мотивирано становище относно концепцията на закона. Голяма част от предложенията на кантората в крайна сметка бяха възприети в приетия закон.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да предоставя широка гама от услуги, насочени към постигане на съответствие с изискванията на новоприетия закон. При нужда от консултация или от правни услуги във връзка с администрирането на сигнали за нарушения, може да се обърнете към адв. Христо Копаранов, Партньор и Ръководител практика „Защита на конкуренцията, съответствие и регулации“, e-mail: h.koparanov@popovarnaudov.bg