Габриела Димитрова

Асоцииран адвокат – Търговско право и регулации

Специализира е в областта на търговското право и регулациите на национално и европейско ниво. Извършва процесуално представителство по съдебни дела. Има опит в областта на гражданското право, застрахователното право, трудовоправните спорове, недвижимите имоти и строителството, цялостното правно обслужване на лизингови компании и други

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, София, Магистър по специалност „Право“, 2021.

Курсове: „Практическа реторика“ 2017; „Ораторско майсторство“ 2020; „Основи на медийното говорене“ 2022.

  1. СОУ „Св. Седмочисленици“, с профил английски и немски език, 2015.

Спечелено състезание и дебатиране в Европейски парламент по програма „Евроскола“, 2013.

Професионален опит и членства

Член на Софийска адвокатска колегия от 2023 г.

В екипа на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ от 2023 г.

Юрисконсулт в Адвокатско дружество „Савов и партньори“ 2022 – 2023 г.

Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Смолички и партньори“ 2021 – 2022 г.

Стажант в Адвокатско дружество „Смолички и партньори“ 2017 – 2020 г. 

Участия в проекти на кантората

Участие в проекти на кантората, в сферите на: търговското право и регулациите на национално и европейско ниво, гражданското право, трудовото право, недвижимите имоти и строителството, защита на личните данни. Извършва процесуално представителство на клиенти по съдебни дела.

Секторна специализация

Търговия

Недвижими имоти

IT, електронни услуги

Езици

Английски език