Правото на автора като инструмент за ограничаване на конкуренцията

Регистрация на търговска марка в България – значение и процедура

Преодоляване на празнотите в законодателството по действащия Гражданско – процесуален кодекс

Защита правата на длъжника и кредитора в заповедното производство и в производството по издаване на европейска заповед за плащане

Деактуване на имоти или как да възстановим правото си на собственост

За съществените изисквания, маркировката, оценяване на съответствието и вашата безопасност

Наказателно правна защита на обезпечения кредитор

Обжалване и влизане в сила на разрешение за строеж

„Попов & Партньори“ основа и счетоводна къща