Адв. Йотова и адв. Копаранов от „Попов, Арнаудов и партньори“: Усилията за създаване на европейски арбитраж ще доведат и до промяна в Енергийната харта

Адв. Христо Копаранов (арбитър в Постоянния арбитражен съд към ГБИТК) и адв. Елисавета Йотова бяха поканени от списание Икономист да разяснят въпроси, свързани със заведените срещу Република България арбитражни дела (EVN, CEZ, Оманския фонд) в контекста на очаквания нов ред за разглеждане на дела на европейски инвеститори срещу страни от ЕС. В публикувана в бр.18 на списанието статия адв. Йотова и адв. Копаранов разказват за същността на арбитражното производство, както и за особеностите на инвестиционния арбитраж със страни държава и ичуждестранен инвеститор. Разгледани са правомощията и работата на действащия в момента  Международен център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID), овластяван на основание двустранни договори за насърчаване на инвестициите и на основание Енергийната харта. Също така е засегната и актуалната тема за бъдещото развитие на арбитражните дела срещу страната ни в светлината на скорошно решение на Съда на ЕС, в резултат на което 22 държави членки, в това число и България, подписаха в началото на годината декларация, че ще се откажат от всички висящи и няма да завеждат нови арбитражни дела по инвестиционни спорове. В статията двамата пъртньори в АД „Попов, Арнаудов и партньори“ стигат до изводите, че от решаващо значение за бъдещето на делата, по които България е страна, ще е какви реформи в крайна сметка ще бъдат приети и какъв ще бъде техният обхват – този въпрос е особено важен, тъй като голяма част от делата се водят не на основание класическите двустранни спогодби за закрила и насърчаване на инвестициите, а на основание Енергийната харта. За делата, водени на основание хартата, въпросът е още по-неясен към момента, защото тя не е двустранен, а многостранен договор, в който участват и държави извън ЕС. По отношение на хартата обаче също е на дневен ред обсъждане на реформа именно във връзка с правната защита на енергийните инвестиции и процеса на уреждането на спорове между държави и инвеститори.

Цялата статия можете да прочетете на следния линк: https://iconomist.bg/97597-%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5