Адв. Христо Копаранов: За защита на търговската тайна е важно предприемането на конкретни мерки, в това число прецизна договорна рамка

Адв. Христо Копаранов, ръководител на практиката по конкурентно и потребителско право в „Попов, Арнаудов и партньори“ беше специално поканен от онлайн изданието economy.bg да отговори на въпроси, свързани с опазване на конфиденциалната информация. Въпросът е изключително актуален предвид това че в началото на април беше обнародван новият Закон за защита на търговската тайна, който дава нови възможности за защита на чувствителната информация на предприятията, но наред с това предвижда изисквания пред тях, за да могат да упражнят тези възможност. Адв. Копаранов, който като част от екипа на адвокатското дружество, е сред участниците в общественото обсъждане преди приемане на закона, в резултат на което бяха направени редица подобрения в него, разясни значението на договорите за неразкриване на информация, както и на тези, които ограничават нейното използване. В интервюто е посочено, че това, че дадено предприятие смята една информация за своя търговска тайна, още не я прави такава, а задължително трябва да бъдат предприети изрични мерки – както правни, така и технически и организационни. Практически, ако самите предприятия не са се погрижили да защитят чувствителната си информация, впоследствие няма да могат да ползват защита и от съда, но от друга страна, ако са подходили отговорно, законът им дава редица, при това бързи възможности. Сред съветите, които адв. Копаранов дава, е винаги в договорите да се посочва конкретна информация, която се счита за търговска тайна, както и да се предвиждат адекватни неустойки, които да смекчат необходимостта да се доказва конкретен размер на претърпените вреди в случай на нарушение. Друг важен съвет е да се внимава при придобиване на нечия информация от трети лица, защото отговорност се носи и когато се придобие информация правомерно, но този, който я е предоставил, я е придобил незаконно и това е могло да се предположи предвид конкретната ситуация. Цялото интервю може да бъде прочетено оттук: https://www.economy.bg/bulgaria/view/35207/Kak-biznesyt-mozhe-da-zashtiti-svoite-tyrgovski-tajni?fbclid=IwAR3wOTFgWKtLOknnD4Yt7SYE_vBiYr3Iszf7FC3O0utR8dk78rgygV4_JCM