Задава се революция в отношенията между администрация и граждани

Амбициозен проект за промени в АПК обещава да премахне изискването на документи, с които институциите вече разполагат

Проектът предлага цялостна концепция за промяна на модела на административно обслужване – не гражданите да вадят удостоверения от една администрация, за да я представят пред друга, а администрациите сами да обменят тези документи и данни, с които разполагат. Другояче казано – всяка информация, която една администрация може да получи от друга администрация по пътя на служебния обмен или пък е налична в публичен регистър, не може да се изисква от гражданина, който да се превръща в куриер всеки път, когато иска административна услуга. Законопроектът поставя и своеобразен рекорд – за да се случи тази революция, с преходните му разпоредби се променят 142 други закона.

“Съвместната ни работа с колегите от дирекция “Модернизация на администрацията” в Министерския съвет по законопроекта продължава и към момента след проведени обществени консултации”, коментира за Капитал адвокат Елеонора Сергиева.