Деактуване на имоти или как да възстановим правото си на собственост

За съществените изисквания, маркировката, оценяване на съответствието и вашата безопасност

Наказателно правна защита на обезпечения кредитор

Обжалване и влизане в сила на разрешение за строеж

„Попов & Партньори“ основа и счетоводна къща

Адвокатска кантора „Попов & Партньори“ е препоръчана и в новото издание на международната класация „Legal 500“

„Попов & Партньори“ с нов офис от началото на 2010 г.

Адвокатска кантора “Попов & Партньори” представи на банки и значими за българската икономика компании своето ноу-хау за събиране на вземания

Адвокатска кантора „Попов & Партньори“ е препоръчана от международната класация „Legal 500“ за предоставяне на широк спектър правни услуги