КРЪГЛА МАСА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НОВИТЕ СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЯХНОТО НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ

Кръгла маса за представяне на предложенията за новите стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно регламентиране ще се проведе на 30 юли 2019 г., в Sense Хотел София.
Организатор на събитието е Администрацията на Министерския съвет.
Темите в програмата са:
Регламентиране на нови стандарти за качество на административното обслужване – необходимост, ползи. Лектор: Алеко Джилджов, държавен експерт в ДМА/МС.
Предложения за нови общи стандарти за качество на административното обслужване. Лектор: Eleonora Sergieva – Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“.
Собствени стандарти за качество на административното обслужване. Лектор: Elisaveta Jotova – Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“.
Нормативни промени за регламентиране на стандартите за качество на административното обслужване – предложения, очакван ефект. Лектор: Eleonora Sergieva – Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“.