Законът за защита на търговската тайна не противоречи на този за конкуренцията

Галин Попов, Главен управляващ съдружник „Попов, Арнаудов и партньори“; Емилиян Арнаудов, Управляващ съдружник, В развитие, 25.06.2019

Няма противоречия между текстовете на Закона за защита на конкуренцията и този за търговската тайна, по-скоро те се допълват, защото са насочени към различни цели. Около това мнение се обединиха Галин Попов, Главен управляващ съдружник „Попов, Арнаудов и партньори“, и Емилиян Арнаудов, Управляващ съдружник, в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки.

„Основната цел на Закона за защита на конкуренцията е да защити обществения интерес от това да има здрава конкурентна среда. Заради това при нарушения при него става въпрос за санкции в полза на държавата. Законът за търговската тайна брани отделни компании и техните тайни“.

„Не може една компания да обяви, че всичко е търговска тайна. Информацията трябва да бъде конкретно идентифицирана и лицата, които имат достъп до нея, да бъдат конкретно уведомени, че точно това е търговска тайна“.

За да бъде едно нещо определено като търговска тайна, то трябва да не бъде известно на широк кръг специалисти в съответната област, трябва да има някаква търговска стойност, произтичаща от тайността, и нейният притежател да е положил усилията, за да я запази като такава, поясни Арнаудов.

Гостите коментираха и т.нар. „умни договори“, като посочиха, че след постигането на съгласие по желание на страните при тях, договорът се превръща в софтуер със собствен живот.

https://www.bloombergtv.bg/…/zakonat-za-zashtita-na-targovs…