Организацията на обслужването – основен проблем за администрацията у нас

Елеонора Сергиева, партньор в „Попов, Арнаудов и партньори“, ръководител Направление “Публично право и проекти“, Бизнес старт, 21.06.2019

https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2019-06-21/organizatsiyata-na-obsluzhvaneto-osnoven-problem-za-administratsiyata-u-nas?fbclid=IwAR39MZgGThVhbzjZM4N8JySI6hzlNzVH3-IJjm4o-BFAbj76DTFtpGnZUiY