Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути

В края на юли парламентът гласува на първо четене законопроект за изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който в българското законодателство се въвеждат правилата на т.нар. Пета директива относно борбата с изпирането на пари. Законопроектът практически въвежда и първата регулация на дейности, свързани с виртуалните валути.
Повече може да научите в статията за Капитал на Сибина Ефтенова и Ивет Хараланова:

https://www.capital.bg/…/3948447_petata_direktiva_sreshtu_…/